E-mail diclaimer

English

Intelligo is responsible for the information in this e-mail and we make every effort to provide correct and complete information.  This e-mail is intended for the addressee(s) only.  Should you nevertheless receive an e-mail message that is not intended for you, we request that you inform the sender and destroy this message. Intelligo accepts no liability for loss and/or damage arising from errors and/or omissions in e-mail messages. We assert the right to be identified as the author, and to object to any misuses of the contents of e-mail messages sent by us.

Nederlands

Intelligo is verantwoordelijk voor haar communicatie en doet haar uiterste best om correcte en volledige informatie te verstrekken. Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Mocht u desondanks een e-mail bericht hebben ontvangen dat niet voor u is bedoeld, dan verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te brengen en dit bericht te vernietigen. Intelligo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies en/of schade die voortvloeit uit fouten en/of weglatingen in e-mail berichten. Wij maken gebruik van het recht om te worden geïdentificeerd als de auteur, en om bezwaar te maken tegen elk misbruik van de inhoud van de door ons verstuurde e-mail berichten.