Disclaimer

English

Intelligo is responsible for the information on this website, and we make every effort to keep it accurate and up to date. Should you nevertheless encounter something that is incorrect or out of date, please let us know. Then we can correct it if necessary. Thanks in advance and apologies for the inconvenience.

Although the greatest possible care has been taken with the content of this website, no rights can be derived from it. We make no warranty as to the completeness, correctness, and accuracy of the content of this site and any content of links. The user of the information is solely responsible for acting based on the information available on or via the website.

All texts and digital files used on this website are copyrighted. The texts and files may not be used without prior permission from Intelligo. Should you wish to use material from this website, please contact us.

Nederlands

Intelligo is verantwoordelijk voor de informatie op deze website en we doen ons uiterste best om deze juist en actueel te houden. Mocht u desondanks iets tegenkomen dat niet correct of verouderd is, laat het ons dan alstublieft weten. Dan kunnen we het corrigeren, indien nodig. Bij voorbaat dank en onze excuses voor het ongemak.

Hoewel aan de inhoud van deze website de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij geven geen garantie op de volledigheid, juistheid en nauwkeurigheid van de inhoud van deze site en de eventuele inhoud van links.  De gebruiker van de informatie is geheel zelf verantwoordelijk voor handelen op basis van de op of via de website beschikbare informatie.

Op alle teksten en digitale bestanden die gebruikt zijn op deze website berust copyright. De teksten en bestanden mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van Intelligo. Mocht u materiaal van deze website willen gebruiken, neemt u dan contact met ons op.